Politica de confidențialitate

Politica de utilizare

1) Furnizorul protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor care au devenit cunoscute, atunci când completarea formularului electronic de depunere o comandă de aprovizionare. În conformitate cu legislația aplicabilă și cu dispozițiile acestor Termeni si Conditii, Contractantul poate utiliza datele personale ale utilizatorilor numai în scopurile prevăzute în contract – adoptarea și punerea în aplicare a ordinelor și conectarea utilizatorilor în caz de probleme cu comanda. Furnizorul trebuie să se asigure că aceste date nu vor fi furnizate în orice formă unor terți sau utilizate în alte scopuri decât cele descrise mai sus, în scopul dacă nu există acordul expres în scris a utilizatorului sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de autoritatea guvernamentală competentă în cadrul competențelor sale .

2) Furnizorul trebuie să ia măsuri pentru a proteja viața privată a utilizatorului în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

3) Din motive de securitate, datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizorul va trimite date doar la adresa de e-mail care a fost specificat de către utilizatori la momentul de finalizare a contractului.

4) Furnizorul are dreptul de a stoca date în dispozitivul de comunicație terminal al utilizatorului, cu excepția cazului în mod explicit utilizatorul și-a exprimat opoziția față de aceasta. Dezacordul utilizatorului poate fi exprimat în orice moment.

5) Utilizatorul sau Clientul este de acord că furnizorul are dreptul de a trimite în orice moment mesaje electronice pentru utilizator, inclusiv buletin informativ sau propuneri pentru achiziționarea de bunuri, cu excepția cazului în mod explicit utilizatorul și-a exprimat opoziția față de aceasta.

6) Utilizatorul este de acord că furnizorul are dreptul de a colecta, stoca date și de proces cu privire la comportamentul utilizatorului în utilizarea e-shop a furnizorului.